Składanie zamówień

Składanie zamówień

  • Złożenie zamówienia w dziale handlowym.
  • Pobranie elementów według zamówienia z magazynu.
  • Dojazd do miejsca montażu o wyznaczonej godzinie i miejscu.
  • Szczegółowe uzgodnienia z osobą upoważnioną przez Zlecającego rozmieszczenia urządzeń z uwzględnieniem: stref bezpieczeństwa, poziomu zerowego, miejsca składowania urobku
  • Odbiór przez Zamawiającego placu zabaw poprzez spisanie protokołu odbioru stwierdzającego zgodność ilości i kompletności zamontowanych urządzeń z zamówieniem i ustaleniami wynikającymi z protokołu przekazania terenu.

Ze względu na krótki czas montażu prosimy o podpisanie protokołu w dniu zakończenia procesu montażowego – bezpośrednio po jego zakończeniu.

Wybrane przez Państwa urządzenia na plac zabaw zgodnie z umową – zleceniem zostaną rozmieszczone i tak zamontowane aby zachować bezpieczne strefy i zapewnić szlaki komunikacyjne bawiących się dzieci, wszystko odbywa się zgodnie z normą PN-EN – 1176.

Pewność prawidłowego montażu pozwala nam udzielić gwarancję na wyprodukowane i zamontowane urządzeni

Formularz zamówienia