Dotacje

Avis Ekologiczne Place Zabaw s.c. Marek Małecki, Karina Małecka realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Avis Ekologiczne Place Zabaw s.c. Marek Małecki, Karina Małecka realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem firmy jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność firmy.

 

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu nastąpi: Wprowadzenie nowej technologicznie, innowacyjnej linii produktowej; Bardziej efektywne wykorzystanie parku maszynowego; Zwiększenie rozpoznawalności marki; Wdrożenie nowoczesnych, zautomatyzowanych kanałów komunikacji i e-sprzedaży np. wirtualnej konfiguracji produktów przez odbiorcę; Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych w firmie; Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów; Rozwój eksportu oraz wejście na nowe rynki zagraniczne; Wdrożenie zarządzania wzornictwem w firmie.

 

Wartość projektu:   92 250.00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:  63 750.00 zł

 


 

AVIS EKOLOGICZNE PLACE ZABAW S. C. MAREK MAŁECKI KARINA MAŁECKA realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Avis Ekologiczne Place Zabaw na nowym rynku zagranicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów Avis na nowy rynek zagraniczny – rynek niemiecki, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienia pozycji Avis na rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:  Wzrost sprzedaży produktów AVIS, zbudowana zostanie stała obecność produktów AVIS oraz świadomość marki AVIS na zidentyfikowanych, najbardziej atrakcyjnych dla firmy rynkach.

Wartość projektu: 661 003,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 537 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 456 875,00 zł

oznaczenia-unijne


Firma Avis Ekologiczne Place Zabaw s.c. Marek Małecki, Karina Małecka realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Avis Ekologiczne Place Zabaw s.c. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

 

Cele projektu: 
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie innowacyjnego produktu na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I Strategii Wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego.  

 

Planowane efekty:  
1.Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowego produktu do oferty. 
2. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców 
3. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym. 
4.Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem. 
5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

 

Wartość projektu 5 321 401,89 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 992 050,00 PLN