Wakacyjna promocja

WAKACYJNA PROMOCJA:

 

1.      Zakupy na 10 000 zł brutto – jeśli zrobią Państwo zakupy do końca 31.08.2024, to stojak rowerowy nr 445 metal lub regulamin nr 235 mogą Państwo dodać do zamówienia w kwocie 1 zł.

 

2.      Zakupy za 20 000 zł brutto – jeśli złożą Państwo zamówienie na kwotę 20 000 tysięcy złotych brutto to do zestawu mogą Państwo dodać – huśtawka ważka nr 84 standard. *Dotyczy zamówień złożonych do dnia 31.08.2024 r.

 

3.      Zakupy za 30 000 zł brutto  - zrób zakupy na min. 30 tysięcy złotych brutto i dodaj do zamówienia bujak Dinozaur nr 109 lub bujak Żyrafa nr 127 za symboliczne 1 zł. *Dotyczy zamówień złożonych do dnia 31.08.2024 r.

 

4. Zakupy za 40 000 zł brutto - jeśli zrobią Państwo zakupy do końca 31.08.2024, to ślizgawkę żabkę nr 39 sklejka mogą Państwo dodać do zamówienia w kwocie 1 zł.

 

Promocja 1, 2, 3 i 4 nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się na stronie www.avisplacezabaw.pl

 

 

 REGULAMIN PROMOCJI

1. Nazwa promocji: "Wakacyjna promocja"

Organizatorem promocji jest Avis Ekologiczne Place Zabaw S. C. Marek Małecki i Karina Małecka, zwany dalej („Organizator").

2. Warunki korzystania z promocji:

2.1 Czas trwania promocji: 04.07.2024 r. – 31.08.2024 r.

2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – Sklep stacjonarny Avis na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zamówienia składane za pośrednictwem poczty e-mail.

2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Szczegółowe warunki promocji

3.1 Avis z promocjami polegają na przyznaniu klientowi dodatkowych benefitów na zakupy lub prezentu do zamówienia.

 

1.      Zakupy na 10 000 zł brutto – jeśli zrobią Państwo zakupy do końca 31.08.2024, to stojak rowerowy nr 445 metal lub regulamin nr 235 mogą Państwo dodać do zamówienia w kwocie 1 zł. Cena za usługi, materiały, siłownie zewnętrzne oraz street workout nie jest wliczana do rabatu. Rabat nie może być wykorzystany na opłacenie usług, materiałów, siłowni zewnętrznych oraz street workout.


2.      Zakupy za 20 000 zł brutto – jeśli złożą Państwo zamówienie na kwotę 20000 tysięcy złotych brutto to do zestawu mogą Państwo dołączyć urządzenie – huśtawka ważka nr 84 standard. *Dotyczy zamówień złożonych do dnia 31.08.2024 r.Cena za usługi, materiały, siłownie zewnętrzne oraz street workout nie jest wliczana do rabatu. Rabat nie może być wykorzystany na opłacenie usług, materiałów, siłowni zewnętrznych oraz street workout.


3.  
 Zakupy za 30 000 zł brutto  - zrób zakupy na min. 30 tysięcy złotych brutto i dodaj do Twojego zamówienia bujak Dinozaur nr 109 lub bujak żyrafę nr 127 1 zł. *Dotyczy zamówień złożonych do dnia 31.08.2024 r. Cena za usługi, materiały, siłownie zewnętrzne oraz street workout nie jest wliczana do rabatu. Rabat nie może być wykorzystany na opłacenie usług, materiałów, siłowni zewnętrznych oraz street workout.

 

4. Zakupy za 40 000 zł brutto - jeśli zrobią Państwo zakupy do końca 31.08.2024, to ślizgawkę żabkę nr 39 sklejka mogą Państwo dodać do zamówienia w kwocie 1 zł. Cena za usługi, materiały, siłownie zewnętrzne oraz street workout nie jest wliczana do rabatu. Rabat nie może być wykorzystany na opłacenie usług, materiałów, siłowni zewnętrznych oraz street workout.

 

Promocja 1, 2, 3 i 4 nie łączą się. Avis z promocjami nie łączą się z innymi promocjami. Regulamin promocji znajduje się na stronie www.avisplacezabaw.pl

3.3 Przyznane wyżej wymienionych bonusów jest możliwe do wykorzystania wyłącznie podczas dokonywania transakcji, za którą dany bonus został przyznany. Bonus ten nie jest możliwy do wykorzystania w późniejszym czasie. Niewykorzystane bonusy przepadają. Bonusy nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich.

3.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.5 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowe 
www.avisplacezabaw.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

3.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.07.2024 r.

Lublin, dnia 04.07.2024