Sprawdź naszą promocję! Więcej kupujesz, więcej dostajesz.

Z okazji 20-lecia naszej firmy przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalną na cały asortyment. Przy każdych zakupach powyżej 10 tysięcy złotych brutto otrzymają Państwo 10% wydanej kwoty na dalsze zakupy naszych produktów.

Oferta promocyjna dotyczy wszystkich urządzeń z katalogu 2021/2022.

 

REGULAMIN PROMOCJI

1. Nazwa promocji: Więcej kupujesz, więcej dostajesz

Organizatorem promocji jest Avis Ekologiczne Place Zabaw S. C. Marek Małecki i Karina Małecka, zwany dalej („Organizator”).

2. Warunki korzystania z promocji:

2.1 Czas trwania promocji: -01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

2.2 Miejsce przeprowadzenia promocji – Sklep stacjonarny Avis na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zamówienia składane za pośrednictwem poczty e-mail.

2.3 Z promocji może skorzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Szczegółowe warunki promocji

3.1 Promocja polega na przyznaniu klientowi dodatkowych środków na dalsze zakupy produktów Avis Ekologiczne Place Zabaw. Każdy klient, który w trakcie czasu trwania promocji wskazanego w punkcie 2.1, zakupi produkty Avis Ekologiczne Place Zabaw o minimalnej wartości 10 000 zł brutto, otrzyma 10% wydanej kwoty na dalsze zakupy produktów Avis.  Tabela poniżej obrazuje przykładowe kwoty zamówień oraz wysokość bonifikaty przyznanej za każde z nich:

 

Przykładowa kwota zamówienia:

Przyznana bonifikata:

10 000 zł

1000 zł

20 000 zł

2000 zł

30 000 zł

3000 zł

40 000 zł

4000 zł

50 000 zł

5000 zł

 

3.3 Przyznana bonifikata jest możliwa do wykorzystania wyłącznie podczas dokonywania transakcji, za którą została przyznana. Bonifikata nie jest możliwa do wykorzystania w późniejszym czasie. Niewykorzystana bonifikata przepada.

3.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.5 Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowe www.avisplacezabaw.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu, zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do klientów, które przystąpiły do promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

3.6 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 r.

Lublin, dnia 01.02.2021

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.